Logo Sushi Cyu Ryo Final_White.png

DINE - IN

14 COURSES  2,900 THB

SAKURA

Daikon,Ume

KOUIKA

Cattlefish - Ehime

Miso, Wasabi Leaf

HAMACHI

Yellowtail - Shimane

Sakura Smoke, Golden Tomato

HOUBO

Sea Robin - Aichi

Kinome, White Konbu

AKAMI

Lean Meat Tuna - Nagasaki

HAMAGURI CHAWANMUSHI

Orient Clam - Chiba

Hamaguri Dashi, Yuzu

KOGOMI & TAKENOKO

Organic Caviar 500 THB

CHUTORO

Medium Fat Tuna - Nagasaki

UNI

Sea Urchin - Hokkaido
Nigiri - Cold

OHTORO

Fatty Tuna - Nagasaki

Yuzu Kosho, Horseradish

ANAGO

Conger Eel - Saga

Nori Tsukudani, Dashi Foam

MISO

Sakura Ebi, Shungiku, Aosa

TAMAGO

Duo Style

STRAWBERRY SHORTCAKE

Strawberry, Sakura