LOGO Sushi Cyu _ Carniva Yakiniku Final_

Sushi Cyu & Carnival Yakiniku
Ei8ht Thonglor, 1st Floor

Sushi Cyu & Carnival Yakiniku
EmQuartier, Helix Sky Dining 7th Floor 

Sushi Cyu & Carnival Yakiniku
All Seasons Place, 3rd Floor
(Temporarily closed)

Sushi Cyu
Central World, 3rd Floor

Menu